Materi dan Tingkatan UKBI Secara Umum

Bahan UKBI merangkumi empat kemahiran bahasa iaitu mendengar, membaca, menulis, dan bertutur. Tidak cuman tersebut, UKBI juga menguji keputusan bahasa Indonesia. Kelima-Lima bahan itu dibentangkan di dalam lima bahagian ujian iaitu Bahagian I Mendengar, Bahagian II Menjawab Keputusan, Bahagian III Membaca, Bahagian IV Menulis, dan Bahagian V Bertutur.

materi ukbi
Seksi Saya Mendengar
Wacana lisan berbentuk 4 obrolan dan 4 monolog. Tiap-tiap obrolan dan monolog mengandungi 5 soalan.


Era Maksimum: 30 Minit Sapta Soalan Maksimum: Untuk menonton video ini sila dayakan Javascript dan pertimbangkan untuk menaik tingkat kepada pelayar website yang menyokong video Html5


Bahagian II (Menjawab Keputusan)
Soalan bertulis ialah ayat yang dijawab oleh peserta bersama dengan memilih pilihan gantian untuk bahagian yang tidak benar.


Jaman Maksimum: 25 Minit Sapta Soalan Maksimum: Untuk memirsa video ini sila dayakan Javascript dan pertimbangkan untuk menaik tingkat kepada pelayar web site yang menyokong video Html5


Bahagian III (Membaca)
Terdapat 8 wacana bertulis. Tiap-tiap wacana mengandungi 5 soalan.


Era Maksimum: 45 Min Sapta Soalan Maksimum: Untuk memirsa video ini, sila dayakan Javascript dan pertimbangkan untuk menaik tingkat kepada pelayar website yang menyokong video Html5


Bahagian IV (Penulisan)
Soalan penulisan berbentuk tugasan untuk menyampaikan topik di dalam ayat yang lebih gampang disertai gambar/infografik.
Era untuk mengerjakan soalan pertama selama 15 minit ialah 100 patah perkataan.
Jaman untuk mengerjakan soalan kedua selama 20 minit ialah 150 patah perkataan.


Era Maksimum: 35 Minit Sapta Soalan: 2


Kad Tab Lima
Soalan bertutur adalah didalam bentuk tugasan untuk menyampaikan topik di dalam ayat yang lebih gampang disertai gambar/infografik.
Era untuk mengerjakan soalan pertama selama 10 minit: 7 minit penyediaan, 3 minit rakaman.
Jaman untuk mengerjakan soalan kedua selama 15 minit: 8 minit penyediaan, 7 minit rakaman.


Era Maksimum: 25 Minit Sapta Soalan: 2


Ketetapan peserta ujian UKBI dipetakan kepada tujuh peringkat, predikat, dan julat skor. Tujuh predikat boleh dikumpulkan bersama dengan didalam satu ungkapan Isu Pengurusan Cemerlang (Spesiļ¬k, Benar-benar Unggul, Unggul, Pertengahan, Semenjana, Marginal dan Terhad). Kedudukan dan predikat UKBI diterangkan layaknya berikut.


Peringkat I
Predikat: Khas
Skor: Predikat ini perlihatkan bahawa peserta ujian punyai kecekapan yang paripurna didalam berkomunikasi mengenakan bahasa Indonesia, baik lisan mahupun tulisan. Bersama dengan kemahiran ini, orang berkaitan bukan punyai kasus untuk berkomunikasi untuk tujuan peribadi, sosial, profesional dan saintifik.


Peringkat II
Predikat: Terlalu Cemerlang
Skor: Predikat ini membuktikan bahawa peserta ujian punya kecekapan yang terlalu tinggi didalam berkomunikasi memakai bahasa Indonesia, baik lisan mahupun tulisan. Bersama kemahiran ini, orang berkaitan bukan punya sebarang kendala di dalam berkomunikasi untuk tujuan survival, sosial dan profesional. Untuk kepentingan akademik yang kompleks, orang terkait masih memiliki kendala.


Peringkat III
Predikat: Cemerlang
Skor: Predikat ini menyatakan bahawa peserta ujian punyai kecekapan yang benar-benar lumayan didalam berkomunikasi kenakan bahasa Indonesia, baik lisan mahupun tulisan. Bersama kemahiran ini, orang terkait bukan miliki sebarang kasus di dalam berkomunikasi untuk tujuan sosial dan sosial. Peserta juga bukan dikekang didalam berkomunikasi untuk tujuan profesional, baik profesion yang gampang mahupun yang kompleks.


Peringkat IV
Predikat: Pertengahan
Skor: Predikat ini menyatakan bahawa peserta ujian punya kecekapan yang memenuhi didalam berkomunikasi mengenakan bahasa Indonesia, baik lisan mahupun tulisan. Bersama kemahiran ini, orang tentang mampu berkomunikasi bersama baik untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan sosial, namun masih mengalami kasus didalam hal profesional yang kompleks.


Kedudukan V
Predikat: Semenjana
Skor: Predikat ini memperlihatkan bahawa peserta ujian memiliki kecekapan yang memenuhi di dalam berkomunikasi kenakan bahasa Indonesia, baik lisan mahupun tulisan. Didalam berkomunikasi untuk tujuan saintifik, orang yang berkaitan amat terkekang. Untuk kebutuhan profesional dan sosial yang kompleks, orang mengenai masih mengalami rintangan, namun bukan terkekang untuk kebutuhan profesional dan sosial yang bukan kompleks.


Peringkat VI
Predikat: Marginal
Skor: Predikat ini membuktikan bahawa peserta ujian punyai kecekapan yang bukan memenuhi di dalam berkomunikasi memakai bahasa Indonesia, baik lisan mahupun tulisan. Di dalam berkomunikasi untuk tujuan sosial yang ringan, orang yang mengenai bukan mengalami kendala. Tapi, untuk kebutuhan sosial yang kompleks, orang perihal masih mengalami rintangan. Ini bermakna orang tentang bukan bersedia untuk berkomunikasi untuk tujuan profesional, apatah kembali untuk tujuan saintifik.


Peringkat VII
Predikat: Terhad
Markah: 251-325


Predikat ini memperlihatkan bahawa peserta ujian miliki kemahiran yang benar-benar bukan memenuhi di dalam berkomunikasi mengenakan bahasa Indonesia, baik lisan mahupun tulisan. Bersama dengan kemahiran ini, peserta ujian sebatas sanggup berkomunikasi untuk tujuan kelangsungan hidup. Terhadap jaman yang mirip, predikat ini juga menggambarkan bahawa potensi yang tentang di dalam berkomunikasi masih berkemungkinan besar untuk dipertingkatkan.